Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alviksskolan deltar i Lärlabbets tema "Digital undervisning"

När temat är Digital undervisning är det Alviksskolans tur att lyftas fram i UR:s program Lärlabbet. Bland annat handlar det om att visa hur inlärningen ökar genom att läraren använder digitala verktyg.

Lärlabbet har besökt Alviksskolan för att ta del av deras arbete med bland annat storyfication-projekt och har tillsammans med arbetslaget i panelsamtal diskuterat
digitaliseringens möjligheter.

– Vi har valt att synliggöra hur läraren kan använda digitala verktyg för att öka inlärningen samt betydelsen av lärarens självfortbildning, berättar Katarina Eriksson, lärare på Alviksskolan. Vilken roll de digitala verktygen och tekniken har, digitalt och analogt, men även det pedagogiska kopplat till det digitala.

Lärlabbet är ett program för och med lärare, eller kollegialt lärande i tv-format för i första hand grundskolan. Just nu har Lärlabbet fokus på temat "Digital undervisning" samt "Förståelsen för digitala system och tjänster".

Programmet arbetar lösningsorienterat och med konstruktiv journalistik, lyfter fram de goda exemplen och för konstruktiva samtal om skolans utmaningar. Lärlabbet sänds i SVT1 på onsdagar klockan. 22.30. Programmet där Alviksskolans medverkar kommer att sändas i oktober.

I Lärlabbets program som sändes den 26 april medverkade tre lärare från Örnässkolan och berättade om den så kallade testeffekten. Nu är det Alviksskolans tur att visa upp sitt arbete i Lärlabbet.

Kontaktperson
Katarina Eriksson, lärare, 073-0879760