Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun vill ha mer närodlad och ekologisk mat

Barn i kommunens skolor ska få en välbalanserad kost, helst mat som produceras ekologisk och nära. Obesprutade grönsaker och kött från djur som fötts upp enligt svenska djurskyddsregler. Kommunfullmäktige har beslutat att andelen ekologiska produkter i våra kök ska uppgå till minst 25 procent inom tre år. Idag är omkring 20 procent av kommunens alla livsmedelsinköp ekologiska.

Luleå kommuns livsmedelspolicy uttalar tydligt att alla inköp ska vara hållbara med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ur ett globalt och lokalt perspektiv. Ambitionen är att köpa in mer närproducerad mat.

–Redan idag serverar vi mat från lokala producenter i våra skolor och särskilda boenden. Korv och pålägg kommer från våra lokala aktörer, ägg från Klöverträsk, mjölk från en kossa nära dig, potatis från Sunderbyn och Råneå och bröd från Älvsbyn och Överkalix, förklarar Carina Sammeli, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Detta var möjligt efter ett omfattande arbete med livsmedelupphandlingen som påbörjades 2015. Kommunen styckade upp volymen i 13 olika varukorgar så att även mindre producenter kunde vara med och lämna konkurrenskraftiga bud.

Två varukorgar gällde köttfärs. Luleå kommun inledde upphandlingen med att bjuda in 20 lokala och regionala matproducenter. Därefter hölls dialogmöten med de tio som anmälde sitt intresse, däribland J Petterssons chark och Nyhléns Hugossons som båda har köttfärs i sitt sortiment. De som lämnade anbud på köttfärs var sedan Menigo, Martin & Servera och Svensk Cater, inte någon av de lokala producenterna.

Köttfärsen som serveras i Luleås skolor möter de kraven som vi ställer i Sverige. Luleå kommun följer statliga upphandlingsmyndighetens rekommendationer avseende salmonella, antibiotika, transport av djur till slakt och slaktmetod. Nötfärsen testades också i upphandlingen för att säkerställa att den höll rätt kvalitet avseende lukt, konsistens, smak, svinn, utseende och hur produkterna fungerar för varmhållning. De offererade produkterna fick godkänt i alla tester.

–Köttfärsen i våra skolor motsvarar alla högt ställda kvalitetskrav, men den är tyvärr inte närproducerad. Luleå kommun vill servera mer mat som produceras på nära håll för att minimera långväga transporter. Vi vill ta bästa möjliga hänsyn till djur och miljö. Det är vår ambition inför nästa livsmedelupphandling. Vi har redan kommit en bra bit på vägen men vi vill komma ännu längre. Helst tillsammans med våra lokala producenter, säger Carina Sammeli.

Kontaktperson:

Carina Sammeli, ordförande barn- och utbildningsnämnden, tel. 070 619 33 38