Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämnden sammanträder den 27 april

Socialnämnden i Luleå behandlar 16 ärenden, bland annat ett medborgarförslag om att införa en navigator som stöttar unga i olika övergångsfaser samt en motion om att räkna in köplatsavgiften i den kommunala bostadskön i försörjningsstödsnormen.

Tid: Torsdag 27 april, klockan 8.30
Plats: Stadshuset, våning 9

Läs föredragningslistan.länk till annan webbplats 

Kontakt

Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande, 070-269 36 39