Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommuns mål är att ta hem utskrivningsklara personer

Med anledning av att patientsäkerheten anses vara riskerad vid Sunderby sjukhus vill Luleå kommun klargöra att man har lyckats ta hem fler utskrivningsklara patienter än tidigare men tyvärr kan väntetid uppstå.
– Vi håller på att utveckla vårt arbetssätt så att ingen ska behöva vara kvar på sjukhuset när man är utskrivningsklar, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Luleå kommun och Region Norrbotten träffas regelbundet för att utveckla dialogen så att utskrivningsklara personer ska kunna återvända snabbare till sina hem eller till ett korttidsboende. Under 2016 öppnade kommunen 18 nya korttidsplatser för att möta behovet.

För att bli effektivare och ta hem personer snabbare från sjukhuset har kommunen genomfört följande åtgärder:

  • Tillsammans med regionen inrättat ett team som arbetar som vårdkoordinatorer. De har daglig dialog med sjukhuset så att alla som är utskrivningsklara tryggt kommer hem.
  • Förändrat arbetssättet i hemtjänsten där vi fortsätter utgå från personens behov. Hemtjänsten arbetar mer flexibelt vilket innebär att insatserna inte är tidsstyrda i samma utsträckning som tidigare.
  • Utvecklat arbetssättet i Resursteamet (före detta Hemtagarteamet) som tar vid efter sjukhusvistelse och tryggar hemgången. Resursteamet stödjer även hemtjänstpersonalen.
  • Inlett ett samarbetsprojekt tillsammans med Region Norrbotten och länets kommuner i syfte att trygga hemgången och öka delaktigheten för patienterna vid planering av vård och omsorg. Ett pilotprojekt startar under april månad.
  • Anställt en utvecklingssköterska som utbildar hemtjänsten i vårdprevention samt handleder kollegor så att planer upprättas i samarbete med regionen för alla hemsjukvårdspatienter.
  • Av de 18 nya korttidsplatserna som öppnades 2016 är 9 hemgångsplatser. Det innebär en möjlighet att ge förstärkta rehabiliteringsinsatser för att på ett bättre sätt möjliggöra hemgång för personer som ska hem.
  • Vi utreder behovet av att öppna fler hemgångsplatser.

Kontakt

Lena Kruse, verksamhetschef vård och omsorg, 0920-45 58 87