Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämnden svarar Konkurrensverket

Luleå kommun har köpt platser för behandling av individer i ett missbruk på ett behandlingshem utan ramavtal.

Konkurrensverket har krävt svar av socialnämnden som nu svarat i ett yttrande att i avvaktan på att en pågående upphandling ska slutföras och träda i kraft är socialtjänsten skyldig att snabbt säkerställa individernas behov av vård.

– Det är inte ovanligt att socialtjänsten i kommuner måste frångå ramavtal när individens behov inte överensstämmer med den vård som erbjuds från behandlingshem, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef för individ och familjeomsorgen i Luleå kommun.

Kontakt

Annika Klefsjö, verksamhetschef individ och familjeomsorg, 0920-45 30 00