Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt avtal om tillfälliga bostäder för nyanlända

Luleå kommun har tecknat ett avtal med Home Support Sweden AB om att hyra rum på Hotell Nordkalotten. Rummen ska fungera som tillfälliga bostäder för nyanlända luleåbor med uppehållstillstånd.

Kommunen har ett uppdrag enligt lagen att ordna bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen har en intern arbetsgrupp som hanterar uppdraget med bostäder för nyanlända i Luleå. Kommunstyrelsen har tidigare slagit fast målet att Luleå ska bli en nationell förebild inom integration.

– Prognosen för 2017 är 371 inflyttande luleåbor med uppehållstillstånd, vilket innebär att behovet av bostäder är stort. Vår målsättning är fortfarande att vara nationell förebild inom integration och det här avtalet ger oss förutsättningar att fortsätta vårt samarbete med andra lokala fastighetsägare för att hitta permanenta bostäder till de nya luleåborna, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå.

Avtalet är på tre år med möjlighet att säga upp efter två år. Det omfattar till att börja med en flygel med möblerade rum som hyrs till en kostnad av 7,2 miljoner kronor per år. Kostnaden för rummen betalas med förra årets statliga tillägg som kommunen fick för ökade kostnader kring flyktingmottagning. Hyresgästerna kommer i sin tur att betala en hyra för rummen till Luleå kommun. Det innebär att kommunens kostnad slutar på ungefär 4,5 miljoner kronor per år för rummen på Nordkalotten. Från 1 september 2018 hyr Luleå Kommun Nordkalotten i sin helhet.

Home Support Sweden AB är ett dotterbolag till StudentConsulting som ägs av Tobias Lindfors.

Kontaktpersoner

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, telefon 070-641 55 56 Maarit Enbuske, chef arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 072-562 35 15