Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolverkspengar ger fler fritidspedagoger till grundskolan

Regeringen har beslutat om riktade medel till personalförstärkning i fritidshem. Luleå kommun har ansökt hos Skolverket om 3,8 miljoner kronor för 2016/2017. Pengarna ska användas till att fortsätta
utveckla fritidshemsverksamheten genom att anställa fler fritidspedagoger i grundskolan.

Det handlar om en personalförstärkning med ytterligare sju fritidspedagoger. Dessa fritidspedagoger kommer att arbeta på olika enheter inom grundskolan. Med utgångspunkt i de utvecklingsbehov som har identifierats kommer de bland annat att arbeta med att

  • utveckla fritidshemmets organisation
  • utveckla samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola
  • implementera reviderad läroplan samt utveckla fritidshemmets syfte och
    centrala innehåll

– Det här är ett välkommet tillskott och ger oss möjlighet att ytterligare höja kvaliteten på fritidshemsverksamheten, säger Susann Johansson, verksamhetsutvecklare grundskolan.

Luleå kommun kommer även att ansöka om finansiering för kommande läsår.

Kontaktperson
Susann Johansson, verksamhetsutvecklare grundskolan, 0920 – 45 35 95