Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå till Austin och Seattle

Luleå kommun besökte i förra veckan Austin och Seattle. Under resan utvecklades samarbetet mellan Austin och Luleå gällande affärsutveckling. Kommunen fick också utbyte i stadsplaneringsfrågor från två av USAs snabbast växande städer.

I Luleådelegationen deltog representanter från Luleå kommun, Luleå Näringsliv AB och Luleå tekniska universitet.

När det gäller samarbetet med Austin fördjupades relationerna mellan kommunen och stadens ledning, samt med representanter från organisationer i Austin som på olika sätt främjar näringslivsutveckling. Ett av områdena där städerna nu ytterligare vill stärka samarbetet handlar om riskkapital och affärsutveckling kopplat till tillväxtföretag i Luleå.

Ron Lynch, företagare från Austin, framförde att han träffat flera intressanta företag i Luleå som borde kunna ha nytta av riskkapital och affärsmöjligheter i Austin och USA. Luleå kommun kommer att föra dialog med organisationer som Luleå Näringsliv AB, LTU Business och Arctic Business Incubator för att se hur Austinkontakterna kan användas till att främja tillväxtföretag i Norrbotten.

Luleådelegationen träffade även fastighetsutvecklare och stadsplanerare i samtal om stadsplanering i växande städer.

- Vi konstaterar att USA:s snabbast växande städer har liknande utmaningar som Luleå när det gäller stadsplanering, om än i annan skala. Däremot har Austin och Seattle ibland andra lösningar och det är där vi har något att inspireras av, säger biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Austin är en av Luleås partnerstäder och en stad med stark tillväxt. Kontakterna mellan städerna har syftet att stimulera näringslivet i Luleå och generera möten, affärer och samarbeten mellan företag i Luleå och Austin.

Kontaktperson

Biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad, tel: 070-228 77 51