Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun får betala tillbaka bidrag från Skolverket

Staten anslog 2 miljarder kronor till en särskild lågstadiesatsning läsåret 2015/2016 som bland annat skulle gå till nyrekryteringar. Luleå är en av 100 kommuner i landet som nu får betala tillbaka de pengar som inte har använts.

Anledningen är att kommunerna inte har lyckats rekrytera tillräckligt med personal till skolan, vilket är ett tydligt tecken på hur svår lärarbristen är i landet.

Luleå kommun beviljades ett bidrag på 13,5 miljoner kronor, av dessa ska 7,8 miljoner kronor betalas tillbaka till Skolverket.

– Beslutet om bidragets storlek kom när halva läsåret redan hade gått. Det gjorde att vi kom igång senare än beräknat med rekryteringarna och vi kunde inte nyttja hela statsbidraget. Läsåret 2016/2017 är bidragsramen 13,2 miljoner kronor och vi räknar med att använda hela beloppet. Lågstadiesatsningen är mycket uppskattad och gör skillnad på skolorna, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Kontakt
Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan, 0920-45 72 82