Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stöld från gruppbostad

Pengar har försvunnit från en person som bor i en av kommunens gruppbostäder. Händelsen är polisanmäld.

Pengarna, cirka 25 000 kronor, har försvunnit från ett kreditkort där små summor systematiskt har tagits ut. Socialförvaltningen har upprättat en avvikelse som är ett standardförfarande när något oförutsett inträffar för personer som får vård och omsorg av Luleå kommun.

– Det här ska inte hända i våra verksamheter och jag är mycket upprörd över att det har skett, säger Åsa Jonsson, enhetschef.

Kommunen ser mycket allvarligt på händelsen och har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa att stölder av kontanta medel inte ska inträffa igen:

  • Endast två medarbetare ska ha tillgång till värdeskåp där pengar och kort förvaras.
  • Säkerställt att kommunens policy kring brukares kontanta medel följs.
  • Fler kontroller av bokföring av kontanter så att eventuella missförhållanden upptäcks tidigt.

Kontakt

Åsa Jonsson, enhetschef gruppbostad Luleå kommun, 070-529 38 91