Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Spetsutbildningen i matematik firade internationella Pi-dagen

Den 14 mars infaller π-dagen, även känd som Matematikens dag. Den firades av lärare och elever på spetsutbildningen i matematik med föreläsningar på Vetenskapens Hus. Pi-dagen grundades 1988 på museet Exploratorium i San Francisco.

Initiativtagare till arrangemanget var Anna Wedestig, Alf Juhlin och Kent Björkbom, som arbetar som lärare i Luleå gymnasieby. En av föreläsarna var professor Lars-Erik Persson, Luleå tekniska universitet, som pratade om det märkliga talet π (3,14).

- Vi tyckte att Pi-dagen var ett bra tillfälle att lyfta fram det spännande ämnet matematik och samtidigt låta våra elever presentera gymnasieskolans spetsutbildning, berättar rektor Maria Hahne. Spetsutbildningen i matematik är riksrekryterande och Norrlands enda i matematik. Av våra 35 elever kommer de flesta från Norrbotten, men vi har även elever från Örebro och Skellefteå.

Andreas Granath, är elev vid spetsutbildningen i matematik. Han delade med sig av sina kunskaper om bland annat primtal och om talet 1 089.

- Jag fick lära mig något nytt och spännande, säger Maria Hahne, visste ni det här? Om du tar exempelvis talet 721, vänder talet och subtraherar det, alltså 721 minus 127 blir summan 594. Vänd summan 594 till 495 och addera båda talen, summan blir då 1 089. Välj ett annat tal och summan blir alltid 1 089!

Professor Lars-Erik Persson, Luleå tekniska universitet sade sig vara mäkta imponerad
över eleven Andreas Granaths föreläsning om primtal, som han tyckte visade på
mycket stor kunskap inom matematik.

Förutom föreläsare, elever och lärare fanns även intresserad allmänhet på plats på
Vetenskapens hus för att lyssna och lära mer om matematik.

Kontakt
Anna Wedestig, lärare 070-310 96 41
anna.wedestig@skol.lulea.se

Kent Björkbom, lärare 070-204 16 75
kent.bjorkbom@skol.lulea.se