Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu har alla elever i Luleå kommuns årskurs 4-6 tillgång till digitala verktyg

Äntligen är digitaliseringssatsningen i årskurs 4-6 i hamn. Det betyder att alla elever i årskurs 4, 5 och 6 nu har tillgång till digitala verktyg. Under det senaste året har cirka 800 surfplattor och lika många datorer delats ut.

Samordnare för surfplattor
Varje skola kommer ha en egen samordnare som ska underlätta det administrativa arbetet kring surfplattorna så att lärarna kan fokusera på sin undervisning.
Samordnarna ska bland annat ha kontakt med leverantören och sköter administration av appar.

Kompentensutveckling för rektorer och lärare är på gång
- Nästa steg i digitaliseringsarbetet är kompetensutveckling för rektorer och lärare i åk 4-6. I maj och juni påbörjas en utbildning som omfattar 4 dagar för rektorer och tre dagar för lärarna.  Utbildningen ska vara genomförd senast november 2017, säger Susann Johansson, verksamhetsutvecklare för grundskolan.
Kompetensutveckling kommer också att ske löpande för hela grundskolan utifrån de behov som skolorna och lärarna själva identifierar i sitt pågående arbete med sin IT-strategi.

Kontaktperson:

Susann Johansson, Verksamhetsutvecklare för grundskolan
Telefon: 0920- 45 35 95
E-post: susann.johansson@skol.lulea.se