Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialsekreterarnas arbetssituation i Luleå har blivit bättre

KPMG fick av Luleå kommuns revisorer i uppdrag att granska socialsekreterarnas arbetssituation i syfte att bedöma om socialnämnden i Luleå vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning har en bra arbetssituation.

KPMG har dragit slutsatsen att socialnämndens åtgärder inte är tillräckliga.

– Granskningen genomfördes för ett år sedan och sedan dess har vi åtgärdat många av de rekommendationer som KPMG pekar på, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid Individ och familjeomsorg.

Utvecklingsarbetet som påbörjades vid Individ och familjeomsorgen år 2015 har hittills inneburit:

  • Upprättade rutiner för hot- och våldssituationer, nu även uppdaterad utifrån sociala medier.
  • Arbetstyngdmätningar görs regelbundet enligt Göteborgsmodellen och ska prövas inom fler sektioner.
  • Fokus på introduktion av nyanställda.
  • Fler insatser på hemmaplan för barn och unga.
  • Fler administratörer, medarbetare och chefer har anställts under år 2016.
  • Socialsekreterare har kontinuerlig handledning. 

Kontakt

Annika Klefsjö, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, 0920-45 55 79