Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen är inte uppdragsgivare till nytt stödboende

Luleå kommun har inte gett något uppdrag till det nya stödboendet Stationsgården (före detta Amber hotell) vad gäller tillfälligt boende för personer med psykiska eller fysiska besvär.

Uppgifter gör gällande att socialförvaltningen vid Luleå kommun är uppdragsgivare men det stämmer inte.

– Vi har inte något avtal med dem och i nuläget inga planer på att skriva avtal heller, säger Carin Johansson, biträdande verksamhetschef vid individ och familjeomsorgen.

Kontakt
Carin Johansson, biträdande verksamhetschef individ och familjeomsorgen, 0920-45 44 73