Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya Tallkronanskolan lockar lärare

Höstterminen 2017 öppnar Tallkronanskolan, den nya grundskolan på Kronanområdet i Luleå. Skolan byggs för att rymma 500 elever
från förskoleklass till årskurs sex. Nu pågår arbetet med att bemanna skolan och intresset för att arbeta som lärare på Tallkronanskolan är stort.

– När ansökningstiden till de utannonserade tjänsterna gått ut konstaterar vi att
sjuttiotre personer anmält sitt intresse för att arbeta som lärare på Tallkronanskolan, säger Patricia Norberg, Tallkronanskolans rektor. Huvuddelen är behöriga och legitimerade lärare, endast ett fåtal saknade legitimation, det ser riktigt bra ut. Vi ser också att lärare från andra kommuner och från fristående verksamheter känt sig lockade att arbeta hos oss. När rekryteringen är klar kommer personalen, tillsammans med mig, att arbeta fram organisation och arbetssätt för Tallkronanskolan.

När skolan öppnar höstterminen 2017 tar den emot elever från förskoleklass upp till årskurs 4, från och med 2019 kommer skolan att ha elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Eleverna har all sin undervisning på skolan, det finns salar för slöjd, musik, bild, hem- och konsumentkunskap, en miniaula som rymmer 70 personer och ett bibliotek. För ämnet idrott och hälsa kommer skolan att använda sporthallen som byggs i direkt anslutning till skolan. Tallkronanskolan kommer att ha ett eget tillagningskök.

– Vårdnadshavarna till barn och elever i upptagningsområdet har fått information om hur de ansöker till förskoleklassen och om möjligheten att begära överflyttning, det gäller i första hand elever som tillhör upptagningsområdet, berättar Patricia Norberg. Det är en process som fortsätter under våren, i dagsläget är det därför svårt att ge någon exakt siffra på hur många elever vi har när Tallkronan öppnar dörrarna i augusti.

Sporthallen som kommer att finnas i anslutning till Tallkronanskolan beräknas vara klar under hösten 2017.

Kontakt
Patricia Norberg, rektor Tallkronanskolan, 0920-45 71 31
patricia.norberg@skol.lulea.se