Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO kritiserar kommunen för bristande bemanning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar skarp kritik mot socialnämnden i Luleå kommun och kräver att Fyrens korttidsboende där personer med demenssjukdom vistas ska vara bemannad nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.

Vidare kritiserar IVO kommunen för att inte leva upp till sin egen rutin om en god palliativ vård.

Anna Fors är chef för korttidsboenden i Luleå kommun och hon håller inte med om kritiken.

– Vi har den högsta nattbemanningen i hela kommunen på Fyren och vi har ingen händelse därifrån som bygger på att vi inte har gett en god palliativ vård, säger hon.

Socialnämnden ska redovisa till IVO vilka åtgärder de tagit senast den 28 april. Om IVO anser att kraven inte uppfylls kan de utfärda ett vitesföreläggande.

Kontakt
Anna Fors, områdeschef korttidsboende Luleå kommun, 0920-45 61 13