Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Antnässkolan nationellt i framkant när det gäller programmering och matematik

Förändringar är på gång i kursplanen för matematik. Skolverket besöker därför idag Antnässkolan för att se hur de arbetar med programmering kopplat till matematik.

Det är på gång förändringar i kursplanen för matematik, tanken är att alla elever ska få lära sig programmering inom ramen för matematikämnet. Antnässkolan arbetar sedan något år tillbaka med programmering.

– Skolverket kommer till oss för att titta på hur vi arbetar med programmering kopplat till matematik, berättar rektor Agneta Hedenström. De besöker olika klasser, från förskoleklass till årskurs 6, för att få en bild av hur vi bygger progression i programmering. De kommer även att träffa och prata med några av lärarna på skolan.

Skolverket kommer också att få följa med på den workshopserie i programmering kopplat till matematik som matematikutvecklare Lena Heikka och rektor Agneta Hedenström tagit fram för kommunens förstelärare i matematik.

Kontakt
Agneta Hedenström, rektor Antnässkolan och Måttsundsskolan, tfn 0920-45 61 97