Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronan, sjöfart, camping

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat sex markanvisningar för nya bostäder på Kronan.

Kommunstyrelsen ska ge klartecken för sex markanvisningsavtal som omfattar cirka 460 nya bostäder i Kronandalen. Planerna är att det ska byggas omkring 170 hyresrätter och 295 bostadsrätter i den första etappen. Följande sex byggaktörer valdes ut efter omfattande dialoger som pågått under knappt ett år:

  • BDB Fastigheter
  • Riksbyggen
  • Lerstenen
  • SHH Bostad
  • Heimstaden
  • HSB

Detaljplanen för Kronandalen förväntas vara klar i juni och då kan byggnationen i området börja. Totalt ska 2 000 nya lägenheter byggas i Kronandalen. Mer information om projekten.länk till annan webbplats

Framtidens sjöfart i Luleå
Kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 80 000 kronor till konferensen Framtidens sjöfart, med villkor att den arrangeras i Luleå. På konferensen ska deltagare från branschen, beslutsfattare och representanter från olika myndigheter samt EU-kommissionen diskutera sjöfartens potential och utmaningar. För att utveckla sjöfarten i Luleå behövs Malmporten, det projekt där farleden till Luleå muddras och ny kaj- och lastkapacitet skapas för att större fartyg ska kunna anlöpa Luleå hamn. Medfinansiärer för konferensen Framtidens sjöfart är även SSAB, Shorelink och Bottenvikens hamnar.

Camping ska säljas
Kommunstyrelsen ska besluta att naturcampingen Stora Stenträsk går ut till försäljning. Driftavtal av campingen med en lokal aktör går ut i maj och Luleå kommun har tidigare beslutat att inte bedriva campingverksamhet. Därför ska campingen med husvagnsplatser och uthyrningsstugor vid fiskesjön Stora Stenträsket säljas enligt anbudsförfarande. Ingen detaljplaneläggning av området bedöms nödvändig före försäljning.

Ingen skatt för hundägare
Luleå kommun kan inte införa en riktad hundskatt. Ett medborgarförslag som åsyftar till det ska kommunfullmäktige avslå. Enligt förslaget skulle en högre skatt för hundägare bekosta renhållningen efter hundar på gator och i parker. Hundskatt avskaffades 1996 eftersom den hade liten ekonomisk betydelse för kommunerna och det problem som fanns vid införandet av skatten, lösdrivande hundar som orsakade skada, var inte längre något problem. Kommunen har inte beslutsrätt om nya skatter, det har endast Sveriges riksdag.

Kontaktperson:
Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56