Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På Örnässkolan talar barnen 30 olika språk - det firas på Internationella modersmålsdagen

Ett fullspäckat program med bland annat olika workshops, språkövningar, musik och dans från världens olika kulturer, film och även teckenspråk. Personal från Flerspråkscentrum deltar också  i firandet och programaktiviteterna.

Dag och tid: Tisdag 21 februari, kl 8.30 – 12.00

Plats:           Örnässkolans aula

– Självklart ska vi, som varje dag i klassrummen möter så många olika språk, fira Internationella modersmålsdagen, säger läraren Karolina Sundström. Jag vet att det sker aktiviteter på andra skolor också denna dag. Förhoppningsvis blir firandet början på en tradition, som sprider ringar på vattnet i hela Norrbotten.

Syftet med arrangemanget är att än mer uppmärksamma modersmålens betydelse för språkutvecklingen och den rikedom det innebär att få använda och utveckla sina språkliga förmågor.

Välkomna!

Kontaktpersoner
Sofia Kvick, rektor Örnässkolan, 070 - 27730 66, 0920 – 45 36 11
Christina Eriksson, modersmålslärare Arabiska, Flerspråkscentrum, 072 - 560 44 84

Fakta om Internationella modersmålsdagen
Internationella modersmålsdagen infaller varje år den 21 februari. Den instiftades av Unesco i november 1999. Att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog är syftet med uppmärksammandet av den Internationella modersmålsdagen.