Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftig befolkningsökning i Luleå

Under 2016 växte Luleå med 682* personer. Det är den största årliga befolkningsökningen i kommunen sedan början av 1990-talet. Samtidigt har bostadsbyggandet kommit igång och under de närmaste två åren beräknas 1 300 nya bostäder stå klara.

Befolkningsökningen består delvis av ett positivt födelsenetto, det är fler som har fötts än dött i Luleå. Men den största delen av ökningen, cirka 75 procent, beror på inflyttning.

– Nu är vi snart 77 000 Luleåbor. Fler kommuninvånare är viktigt både för Luleås ekonomi och för att vi ska kunna fortsätta vara en stark tillväxtmotor för hela länet, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Totalt flyttade runt 4 000 personer till Luleå under 2016 och cirka 3 500 flyttade ut. Ungefär en tredjedel av de nya Luleåborna kommer från Norrbotten, drygt hälften från övriga Sverige och cirka 15 procent från andra länder.

När befolkningen växer behövs fler bostäder och det byggs också mer än på många år i Luleå. Under 2016 färdigställdes 354 nya bostäder för drygt 800 Luleåbor och byggtakten ska öka ytterligare de närmaste åren.

– Våra satsningar på att få igång bostadsbyggandet ger resultat. Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018, vilket är betydligt fler än de utlovade 1 500, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Ett växande Luleå kräver fortsatt stora investeringar. Totalt planeras nettoinvesteringar för 2,4 miljarder kronor utan att skatten ska höjas.

– Det är en utmaning och kommunens förvaltningar har i uppdrag att se över hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt än idag för att fortsätta garantera alla Luleåbor en bra samhällsservice, säger Yvonne Stålnacke.

*Enligt SCB:s befolkningsstatistik.

Kontaktpersoner
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56
Niklas Nordström, 070-497 36 62

Diagram: Befolkningsökning i Luleå kommun under de senaste tio åren, 2007-2016.öppnas i nytt fönster