Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medel att söka för sociala investeringar

Det finns skillnader i hälsa bland befolkningen i Luleå. Därför avsätter kommunen fyra miljoner kronor per år för att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor. Pengarna kan sökas till sociala investeringar och folkhälsoinsatser för främst barn och unga.

Fyra miljoner kronor per år avsätts som medel för sociala investeringar, varav max 500 000 kronor per år avsätts för mindre omfattande projekt under namnet folkhälsoinsatser. Sociala investeringar ska utgöras av längre projekt på upp till tre år. Ett ekonomiskt resonemang ska ingå i ansökan. Folkhälsoinsatser är kortare projekt på max ett år. Om projekten visar positiva effekter ska de göras permanenta och bli en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Projekten ska ske i samverkan

Kommunala förvaltningar och bolag, privata organisationer och andra aktörer kan söka medel tillsammans. Alla projekt inom sociala investeringar och folkhälsoinsatser ska göras i samverkan. Inom sociala investeringar ska minst två kommunala verksamheter omfattas, eventuellt tillsammans med en extern aktör. Kommunen är alltid huvudsökande. Inom de kortare projekten i folkhälsoinsatser ska minst två kommunala förvaltningar eller en kommunal och en extern aktör omfattas.

Ansökningsperioder

Ansökningar behandlas 15 april och 15 oktober.

Hitta info

Läs om kriterier, ansökan och projekt som har fått medellänk till annan webbplats.

Kontaktperson

Malin Svedjeholm, kommunikatör, kvalitet & samhällsutveckling, telefon 0920-45 35 55, e-post malin.svedjeholm@lulea.se