Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

E-learn - Introduktionsutbildning för vikarier i förskolan

Nu startar E-learn, ett av delprojekten inom ramen för skolpaketet, kommunens satsning på 10,5 miljoner. E-learn har till syfte att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för korttidsvikarier i förskolan och senare för vikarier i grundskolan, gymnasiet och andra verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen.

-Tanken är att personerna som går introduktionsutbildningen ska göra det innan det blir anställda som vikarier. På så sätt får de en inblick i och förståelse för hur det är att arbeta som vikarie på en förskola. Eftersom utbildningen är webbaserad kan personerna genomföra den självständigt, via sin dator eller mobila enhet var de vill och när de vill innan de tar anställning, säger Annelie Renberg, HR-konsult.

Projekt E-learn pågår i ett första steg från december 2016 till juni 2017. Hösten 2017 kommer den webbaserade introduktionsutbildningen att lanseras för blivande vikarier i förskolan.

Kontaktperson:
Anneli Renberg, HR-konsult, barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0920- 45 34 04
E-post: annelie.renberg@skol.lulea.se