Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avtal klart om delade turer-tjänster i hemtjänsten

Luleå kommun tecknar avtal med Kommunal om delade turer-tjänster i hemtjänsten.

Avtalet innebär att den som har en anställning med delade turer arbetar 32 timmar i veckan men får lön för 37 timmar (som är en heltidstjänst inom hemtjänsten).

– Vi tog för länge sedan ett beslut att ta bort de ofrivilligt delade turerna samtidigt har vi fått signaler om att det finns de som vill arbeta delade turer och då är det här en förmånlig anställning, säger Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

Luleå är först ut i Sverige med den här formen av anställning. Avtalet börjar gälla från den 1 februari år 2017.

Kontakt
Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, 070-641 55 56
Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande, 070-269 36 39