Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Arbetstiderna utökas nu på bygget av Tallkronanskolan

Sedan sommaren 2016 pågår bygget av Tallkronanskolan, som byggs i Luleås nya stadsdel – Kronan. Enligt planeringen ska skolan öppnas till höstterminen 2017. I veckan har ansvarige entreprenören, Peab, meddelat att de avser att arbeta skift stora delar av den kvarvarande byggtiden. Anledningen är att Peab ser ett behov av att sätta in mer resurser för att klara färdigställandetiden.

- I och med att Peab nu avser att arbeta en stor del av dygnet vill vi informera allmänheten om detta, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef, investering Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun.

Arbetena som Peab kommer att utföra utanför ordinarie arbetstider är inte av störande karaktär för intilliggande fastigheter. Däremot kommer fler yrkesarbetare att arbeta på bygget samt antalet transporter att öka på grund av skiftgången.

- Idag kvarstår bedömningen att Tallkronanskolan borde kunna öppnas för verksamhet
till hösterminen 2017 och om vår bedömning ändras kommer vi att gå ut med ny information, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef, investering Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun.

När skolan är klar kommer den att ha plats för ca 500 elever i förskoleklass till årskurs sex och är ett välkommet tillskott för skolverksamheten i Luleå kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med en plan för att hitta en lösning för elever och andra som berörs om Tallkronanskolan skulle bli försenad.

- Om en försening blir aktuell kommer vi att samverka med Furuparksskolan vad gäller lokaler. Vi ska arbeta fram en hållbar lösning för samtliga som berörs om en försening
skulle bli aktuell, säger Louice Stridsman, verksamhetschef inom grundskolan,
Barn- och utbildningsförvaltningen Luleå kommun.

Mer information om den nya skolan finns här.


Kontakt:
Luleå kommun:
Projektfrågor: Jesper Klefsjö, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen,
tfn 0920- 45 51 62

Verksamhetsfrågor: Patricia Norberg, rektor Tallkronanskolan, tfn 0920-45 71 31

Peab:
Byggfrågor: Sari Ekblom, regionchef Peab Bygg Region Nord, tfn 0920-23 53 42