Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggdialog – en väg in för alla aktörer

Nu lanseras byggdialogen, som är en ingång till Luleå kommun för alla aktörer som vill bygga och utveckla i Luleå.

Byggdialogen är en arena där den som har en idé om byggande får ett samtal med Luleå kommun och Luleå näringsliv. Det kan handla om allt från stora utvecklingsprojekt, förfrågningar om lokalisering eller mindre fastighetsägare som vill utveckla sin fastighet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

- Byggdialogen är till för att förenkla för alla som vill bygga i Luleå, särskilt för de mindre aktörerna, säger Frida Wikström, samhällsstrateg samhällsplanering på Luleå kommun.

På mötena deltar representanter från hela kedjan av samhällsbyggande, från översiktsplanering till bygglov. Förslagsställaren får en kontaktperson, snabb respons och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla sitt förslag.

- När det går så bra som det gör med bostadsbyggandet och tempot ökar markant måste vi från kommunens sida skärpa processerna och dialogen med aktörerna. Byggdialogen är ett led i att stärka samarbetet mellan kommunen och de som vill bygga, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Efter byggdialogen går förslaget vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunen övergripande inriktning och bedöms som lämpligt blir det ett politiskt ärende.

- Roligt att Luleå kommun lyssnat på bygg- och fastighetsbranschen och effektiviserar planprocessen, säger Fredrik Kristiansson, chef på Sveriges Byggindustrier i Luleå.

Välkommen på invigning

Byggdialogen invigs på fredag med representanter från Luleå kommun och Luleå näringsliv. Välkommen att delta!

Tid: Fredag 20 januari kl. 12.00-14.00
Plats: Bygg och Fastighetsbranschråd Luleå, Storgatan 9, vån 1

Läs mer om byggdialogen.

Kontaktperson

Frida Wikström, samhällsstrateg samhällsplanering, Luleå kommun, 0920-45 38 10, frida.wikstrom@lulea.se