Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anna Lindh Wikblad blir biträdande kommundirektör

Anna Lindh Wikblad blir ny biträdande kommundirektör och Jan Öström blir chef för kommunledningsförvaltningen.

Anna Lindh Wikblad är sedan den 1 december chef för den strategiska staben, Kvalitet och samhällsutveckling, och kommer att kombinera det arbetet med uppdraget som biträdande kommundirektör.

Jan Öström är ekonomichef vid Luleå kommun och blir också chef för kommunledningsförvaltningen. De båda ersätter Peter Kieri som slutade den 31 december.

– Det känns väldigt bra att både Anna och Jan kliver på ett bra team som vill vara med och bygga framtidens Luleå, säger kommundirektören Mikael Lekfalk.

De tillträder den 17 januari 2017.

Kontaktpersoner
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070-650 54 10
Anna Lindh Wikblad, chef kvalitet och samhällsutveckling, 070-228 77 51
Jan Öström, ekonomichef, 070-329 37 92