Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun satsar på arbetskläder till personal inom barnomsorg och socialtjänsten

Luleå kommun strävar efter likvärdiga förhållanden för både män och kvinnor på arbetsplatsen. Därför satsar kommunen fem miljoner kronor i år för ytterkläder inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det här är en viktig jämställdhetsfråga som inte minst Kommunal har drivit. Beslutet är ett tydligt bevis på nyttan med facklig och politisk samverkan. Vi vill ta bort skillnaden mellan våra manligt dominerade arbetsplatser där arbetsgivaren betalar ytterkläder samtidigt som medarbetare på kvinnligt dominerade arbetsplatser bekostar det själva, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

För ett år sedan gjorde socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen en kartläggning av behovet av arbetskläder, samt en analys av kostnader. Dels analyserades vilka yrkesgrupper som skulle kunna vara berörda, dels om frågan avsåg arbete inomhus, utomhus eller både och. En prioritetsordning fastställdes utifrån dessa kriterier.

I dagsläget omfattar satsningen ytterkläder för:

  • Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, öppen vård, nattpatrull, trygghetslarm, mobila stödteam och sociala beredskap
  • Personal i förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola samt vikarier/korttidsvikarier inom dessa verksamheter

Det exakta utbudet och modeller kommer att fastställas tillsammans med de fackliga organisationerna.

Den sammanlagda kostnaden för kommunen beräknas till fem miljoner kronor, fördelat på 2,5 miljoner kronor till respektive nämnd.

– Det här är ett arbete som vi inledde i skolan för över ett år sedan och det är bra att vi nu kan hitta en lösning. Inte minst eftersom att det har varit ett så tydligt önskemål från våra medarbetare, säger Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det är en viktig jämställdhetssatsning som visar att vi prioriterar kvinnodominerade yrken. Det känns bra att vi kan uppfylla fackens önskemål om arbetskläder, säger Fredrik Hansson, vice ordförande socialnämnden.

– Luleå kommun har varit lyhörda för Kommunals synpunkter och vi har haft ett mycket bra samarbete i den här frågan. Dessutom har stöttningen från politiken varit oerhört värdefull vilket visar hur viktigt det är för oss som facklig organisation att ha ett nära samarbete med de politiker som styr, säger Inez Thomasson Olofsson, Kommunals ordförande i Luleå.

Ytterligare kommentarer lämnas av Niklas Nordström, mobil 070 - 497 36 62, Fredrik Hansson, mobil 070 - 236 50 76, Carina Sammeli, mobil 070 - 619 33 38, Inez Thomasson Olofsson, mobil 070 - 390 35 85