Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun får böta

Arbetsmiljöverket har beslutat att förelägga Luleå kommun sanktionsavgifter på 410 000 kronor i samband med ett bygge på Hägnan.

I samarbete med gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram beslutade Hägnan att låta eleverna bygga en ny utställningshall på Hägnans friluftsmuseum i Gammelstad. Tanken var att ge eleverna ett bra och lärorikt byggprojekt under deras studietid. Men efter kontroll av Arbetsmiljöverket i november beslutades att arbetet skulle stoppas.

Det fanns brister i byggställningen och en formellt godkänd arbetsmiljöplan hade inte upprättats. Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att Luleå kommun ska erlägga sanktionsavgiftavgifter på sammanlagt 410 000 kronor.

- Vi har gjort fel när vi startade bygget. Vi ville ge eleverna ett verkligt byggprojekt men dessvärre kan vi konstatera en rad brister och olyckliga omständigheter i samband med uppstarten av projektet. För det får vi böta, säger Åke Broström, chef för Kulturförvaltningen.

- Vi ville göra rätt och bidra till elevernas utbildning men det blev fel. Därför har jag sagt att vi i framtiden måste säkerställa att alla regler som måste omhändertas är uppfyllda innan vi startar några större projekt. Det viktigaste är att ingen har kommit till skada och nu ska vi se till att allt som behövs för att eleverna ska kunna fortsätta sitt arbete blir åtgärdat, säger Åke Broström.

Ytterligare upplysningar lämnas av Åke Broström, mobil 070 – 529 43 56