Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gröna och goda villkor för Luleås möjlighet att låna

Luleå kommun har tecknat ett avtal med Nordiska investeringsbanken som innebär att kommunen kommer att kunna låna pengar till goda villkor för sina investeringar. – Det här minskar skattebetalarnas kostnader samtidigt som det är roligt att se att kommunens satsningar på grön tillväxt lockar nya aktörer att investera här, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Nordiska investeringsbanken har tecknat ett 15-årigt låneavtal med Luleå för finansiering av investeringar i en av Sveriges snabbast växande ekonomiska regioner. Lockade av Luleås starka tillväxt och satsningar på en grön utveckling, har NIB beslutat att bevilja kommunen ett lån på 500 miljoner kronor. Lånet ska bidra till att finansiera en andra rötkammare på Uddeboverket, en uppgraderingsanläggning för biogas, fortsatta satsningar på VA-nätet samt utbyggnad av vattenverket i Gäddvik.

– Det går bra för Luleå. Tillväxten är stark, bostadsbyggandet är större än på mycket länge och befolkningstillväxten stabil på en hög nivå. Därför är det glädjande att Nordiska Investeringsbanken velat teckna avtal med oss som innebär att vi sänker kommunens lånekostnader, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

– Luleå har en god ekonomi men med stora investeringar behöver kommunens kassa förstärkas. Därför är det av största vikt att de lån som vi tar upp är så fördelaktiga som möjligt för medborgarna för att på lång sikt kunna behålla en ekonomi i balans. Det här är ett avtal som hjälper oss med det och glädjande att vi lyckats locka NIB att för första gången satsa i Luleå, säger ekonomichef Jan Öström.

Luleå kommun får tillgång till kapital som är långsiktigt. NIB garanteras av de nordiska länderna vilket också ger hög säkerhet och låg risk till fördelaktiga villkor.

Ytterligare kommentarer lämnas av kommundirektör Mikael Lekfalk, 070 – 650 54 10 eller ekonomichef Jan Öström, 070 – 329 37 92

För ytterligare information från Nordiska investeringsbanken, vänligen kontakta

Kersti Talving, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int