Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny valkrets, samverkan, personalparkeringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat en ny valkretsindelning, ett samverkansprojekt och personalparkeringar.

Luleå blir en valkrets

Luleå kommun blir från och med valet 2018 en valkrets i stället för två. Det föreslås kommunfullmäktige besluta efter en motion från Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. I och med att Luleå kommun föreslås bli en valkrets så införs ett småpartispärr på två procent (istället för tre procent vid två valkretsar).

Samverkan mot skolproblem

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2,8 miljoner kronor för ett projekt som ska fånga upp barn och unga som visar tidiga risksignaler för framtida skolproblem. Socialförvaltningen kommer tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen att jobba för att 50 elever i årskurs 1 till 3 ska ha fått stöd och hjälp inom det treåriga projektet. Tidigare kartläggning har visat att familjeinriktade insatser kommer till stånd i alltför sent skede.

Stadsutveckling

För att naturreservatet Kallaxheden ska kunna genomföras upphävs detaljplanen för del av Bergnäset och Trollnäs/Trolltjärn. Det berör sex hektar skog väster om Granuddens båthamn samt drygt 14 hektar skog söder om Trolltjärns badplats.

Riksbyggens bostadsrättförening Segelbåten får köpa en fastighet på Mjölkudden som är bebyggd med 29 radhus för 6,5 miljoner kronor.

Luleå kommun föreslås ingå avtal med Galären för utveckling av det nya stadsdelcentrumet på Kronan. Målet är att arbeta fram riktlinjer för lokalisering, utformning och innehåll av centrumet.

Höjda parkeringsavgifter för personal

Anställda vid Luleå kommun ska från 1 januari nästa år betala högre avgifter för parkeringsplatser med motorvärmare. Avgiften höjs till 200 kr per månad (110 kr i dag) inom Luleå tätort samt till 150 kr (85 kr idag) utanför tätorten. Parkeringstillstånd ska framöver begränsas till exempelvis medarbetare som har en resväg längre än sex kilometer till jobbet eller har barn upp till 10 år. För att uppmuntra kommunanställda att promenera eller ta buss och cykel till jobbet planeras ytterligare en höjning 2018.

Wifi i offentliga lokaler utreds

Luleå kommun ska utreda möjligheten till wifi i offentliga lokaler. Ett medborgarförslag gällande att wifi införs på vård- och omsorgsboenden avslås. Det ska undersökas separat om wifi kan införas i offentliga lokaler.