Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sifo ger tydligt besked:
Skolans utveckling är viktig för ett attraktivt Luleå

Nu har Luleåborna fått säga sitt om arbetet med framtidens skola via en Sifo-undersökning.

Karina Pettersson-Hedman, skolchef, Luleå kommun: – Det är tydligt att syftet inte nått ut, vi gör inte detta för att spara pengar, vi gör det för att säkerställa att vi kan ge alla barn en bra utbildning.

Skolfrågan har varit föremål för både ett stort arbete med skolstrukturen och en lika stor debatt. För skolchefen Karina Pettersson-Hedman var det därför viktigt att få göra en avstämning med Luleåborna. Det resulterade i en beställning av en SIFO ställd till Luleåborna:

– Vi behöver kontinuerligt stämma av hur vårt arbete förstås och tas emot av allmänheten, så det är inget konstigt i sig. Resultatet bekräftar också det vi upplevt i debatten, att vi inte nått ut med bakomliggande syfte fullt ut. Det handlar till exempel inte om att spara pengar, alls, det handlar om att säkerställa barnen bättre utbildning.

– Den visar också att Luleå står delat i många frågor, på frågan om en folkomröstning finns det ingen tydlig majoritet då resultatet är inom felmarginalen.

– Den bekräftar också att lärarna är vår viktigaste resurs dels för att utveckla skolan och dels för att kommunicera den förändring som genomförs. En majoritet anger ”fler behöriga lärare” som en nyckelfaktor. Och det är huvudskälet till det förändringsarbete vi är mitt uppe i, att säkerställa fler behöriga lärare på varje skola.

Vad är det du känner att ni inte nått ut med kring syftet mer i detalj?

– Orsaken till förändringen är självklart att vi i grunden lever med en 50 år gammal skolstruktur. Det säger väl sig självt att det inte håller då så mycket förändrats i Luleå under 50 år. Nu växer dessutom Luleå och vi måste ta höjd för 10 000 nya Luleåbor varav kanske 1000 barn. Självklart måste vi utveckla skolan för att klara detta.

– Sedan så har riksdagens beslut om kravet på behöriga lärare helt ändrat grundförutsättningarna. Om vi inget gör så riskerar vi att ditt barn får betyg satta av rektorn eller av en behörig lärare som inte undervisat ditt barn. Så vill vi inte ha det. Därför behöver vi samordna resurser för att säkerställa att vi kan ha behöriga lärare på varje skola. Och dessutom kunna ge alla barn med särskilda behov stöd på sin skola.

Arbetet med projektet Framtidens skola har pågått sedan januari 2015, det är ett arbete som involverat många:

– Vi har haft ett stort fokus på dialog, 700 synpunkter har fått svar, 37 grundskolor har jobbat med frågan, lärarfacken och Kommunal har varit delaktiga och 70 remissinstanser har yttrat sig. Vi har hållit 18 möten med föräldrar och intressegrupper.

– Självklart har debatten och dialogen påverkat förslaget, Vitåskolan blir kvar, Klöverträskskolan likaså och Laxens förskola i Örarna. Och högstadiet berörs inte, som det först var tänkt. Bilden av att ingen dialog funnits och inget förändrats stämmer alltså inte.

Under 2017 fortsätter arbetet:

– Vi kommer att ta till oss det vi nu vet och jobba vidare område för område i en nära dialog med de berörda. Vi kommer också att realisera ”skolpaketet” om 10,5 miljoner som anslogs för att utveckla skolan ytterligare. En bra skola är viktig för att bygga ett attraktivt Luleå, konstaterar Karina Pettersson-Hedman.

Sifos presentation av undersökningenöppnas i nytt fönster