Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökad byggtakt ger miljonbonus till Luleå

Det byggs mer än på många år i Luleå. Tack vare den ökade byggtakten blev det förra veckan klart att Luleå får ta del av nästan 11,6 miljoner kronor från Boverkets nya statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Kommunerna har fått söka bidraget och i år delas sammanlagt 1,84 miljarder kronor ut till 111 kommuner. Storleken på respektive kommunbonus beror dels på hur många bostäder som fick startbesked från augusti 2015 till augusti 2016, och dels på hur stor andel som byggs för att möta bostadsbehovet hos nyanlända. För Luleås del ger det en bonus på 11 583 181 kronor.

– Det är ett mycket välkommet bidrag och en bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt med både bostadsbyggandet och hur vi välkomnar nyanlända till Luleå, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Pengarna kommer att användas till det fortsatta arbetet med att öka bostadsbyggandet. Totalt för åren 2015-2018 beräknas cirka 2000 nya bostäder bli klara. Ungefär 40 procent av dessa är hyresrätter och 15 procent är hyresrätter för äldre, så kallade trygghetsboenden.

– Vi ser att det finns ett fortsatt stort behov av bostäder i Luleå. De nya bostäderna skapar dessutom en rotation på bostadsmarknaden vilket gör att också billiga lägenheter i äldre fastigheter blir lediga, säger samhällsutvecklingschef Anna Lindh Wikblad.

Boverkets statsbidrag återkommer nästa år och då ska totalt 1,8 miljarder kronor delas ut.

– Vi kommer självklart att söka igen och vår bedömning är att antalet startbesked kommer att vara fler under nästa ansökningsperiod. Då har vi också kommit längre i arbetet med att möta de nyanländas bostadsbehov, säger Anna Lindh Wikblad.

Kontaktpersoner
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62
Anna Lindh Wikblad, samhällsutvecklingschef, 070-228 77 51