Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förbättringar märks på Porsön

Arbetet med att öka tryggheten på Porsön och Björkskatan har lett till färre anmälningar om brott och en lugnare miljö på högstadieskolorna.

Luleå kommun, polisen, fastighetsägarna och ideella aktörer arbetar tillsammans med målet att bryta den senaste tidens utveckling på Porsön och Björkskatan. Man vill också lägga grunden för en långsiktig positiv trend för bostadsområdena.

I nuläget märks resultat i form av att anmälningar om brott har minskat och nu ligger i nivå med tidigare år. Läget på Porsöskolan, Björkskataskolan och fritidsgården rapporteras vara lugnt. Socialförvaltningen har också fått bättre förutsättningar att erbjuda stöd och insatser där de behövs.

Arbetet ska fortsätta på kort och lång sikt. På lång sikt planeras bland annat en ny mötesplats på Porsön.

Luleå kommun bjuder in till en dialog med de som bor och vistas på Porsön, med syftet att tillsammans bidra till Porsöns utveckling. Dialogen ska hållas den 15 december klockan 18.00–20.00, i centrumrestaurangen i Luleå Tekniska Universitet.

Kontaktpersoner

Anna Lindh Wikblad, samhällsutvecklingschef, telefon 0920-45 38 15
Patrik Hellberg, polisinspektör, telefon 070-648 10 08