Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anhörigteamet får medarbetarstipendiet

Mottagare av årets medarbetarstipendium på 15 000 kronor är Anhörigteamet inom vård och omsorg på socialförvaltningen. Stipendiet delades ut vid kommunfullmäktige idag.

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Stipendiekommitténs motivering:

Anhörigteamet tilldelas stipendiet för sitt engagerade arbete med anhörigstöd. Anhöriga till sjuka är en viktig resurs både för den sjuke och för samhället. Genom att uppmärksamma och stödja anhöriga bidrar teamet till förståelse för deras svåra situation. De försöker åstadkomma ett mer anhörigvänligt samhälle genom att sprida betydelsen av anhörigas arbete.

Anhörigteamets uppdrag är att ge stöd till anhöriga inom Socialförvaltningens vård och omsorg. Förutom insatser för anhöriga i ett flertal olika forum så utbildar teamet vårdpersonal i betydelsen av anhöriga och hur de bäst möter varandra i vårdsituationerna.

Teamet har initierat läger för unga anhöriga till demenssjuka och genom finansiering av Alzheimerfonden fått det att omfatta hela landet. Luleå kommun framstår nu som en nationell förebild inom området.

Anhörigteamet är ett tryggt team med stolthet för sitt uppdrag.

Stipendiekommittén fick in totalt 19 nomineringar. Stipendiekommittén önskar medarbetarna i Anhörigteamet lycka till i det fortsatta arbetet. Vi ser dem som goda ambassadörer för såväl sina yrken som för Luleå kommun som arbetsgivare.

Kontaktperson: Birgitta Nilsson Personalchef, 0920-45 32 14