Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Storsand heter den nya förskolan i Gammelstad

Vinnaren i namntävlingen är utsedd och barn-och utbildningsnämnden har idag den 18 november fastställt namnet på den nya förskolan, Storsands förskola.

Förskolan byggs på området Ektjärn. Under hösten har allmänheten bjudits in att komma med namnförslag. Tävlingsjuryn har tagit fram förslaget som nämnden fastställt.

Nina Rismalm, är den som har skickat in det vinnande bidraget. Grattis till priset, ett presentkort på 1 000 kronor på Kulturens Hus.

Förslagsställarens motivering:

Storsand ligger ett stenkast från den nya förskolan med en fantastisk miljö för barn att vistas i. De sex avdelningarna relaterade till miljön på Storsands förskola skulle kunna heta: Grundet, Sandkornet, Vågen, Solen, Vassen och Djupet

Juryns motivering lyder:

Storsands förskola anknyter till det geografiska området och en förskola som vill kommunicera med närmiljön och kulturen. Utemiljön och närmiljön med skogen,
älven och stranden utgör en pedagogisk lärmiljö för kunskapande och utforskande.

Tre hederspriser, boken Den stora Naturguiden, skickas ut till tre andra fina bidrag som kommit in till namntävlingen.

Kontakt
Carina Sammeli, ordf i barn- och utbildningsnämnden (tillika ordf i juryn),
070-619 33 38

Annica Backman, verksamhetschef för förskolan i Luleå,
0920 – 45 36 28