Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Folkomrösting, byggande, datacenter

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat framställan om folkomröstningen och kommunens beredskap för fortsatt byggande.

Folkomröstning om skolan

Kommunfullmäktige föreslås avslå kravet på folkomröstning om Framtidens skola. Ett skäl är att beslutet om Framtidens skola till viss del redan har verkställts. Ett annat skäl är svårigheten att utifrån namninsamlingen formulera en fråga som medborgarna ska svara ja eller nej till.

Kommunstyrelsen arbetsutskott biföll förslaget att avslå begäran om en folkomröstning med tillägget från Socialdemokraterna ”att en extern redovisning görs av processen kring Framtidens skola och utifrån detta föreslås förbättringsförslag inför framtida medborgardialoger”.

Ett folkinitiativ lämnade i juni in över 8 000 namnunderskrifter under rubriken ”Nej till nedläggning av skolor och förskolor genom Framtidens skola” till kommunen. Frågan om en folkomröstning tas även upp av kommunstyrelsen idag. Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 21 november. En eventuell folkomröstning är rådgivande.

Beredskap för fortsatt byggande

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om pågående detaljplanearbete. Mycket fokus ligger på detaljplanen för Kronandalen med 2 500 bostäder som är på samråd. För Malmudden (150 bostäder) är detaljplanen inlämnad för antagande. Detaljplanen för Porsön campus (100 bostäder), Seminariet (30 bostäder) och Gripen (18 bostäder) är på granskning. Förutom bostäder jobbar man med detaljplaner för annan verksamhet som handel och industri, bland annat på Storheden och Kyrkåkra.

Tid för överklagandeprocessen har förkortats med några månader efter en lagändring där överklagande går i första instans direkt till mark- och miljödomstolen istället för länsstyrelsen.

Avyttring North Sweden datacenter

Kommunfullmäktige föreslås besluta att aktierna i North Sweden Datacenter AB avyttras till Vattenfall och Skellefteå kraft som tagit över verksamheten. Aktierna avyttras för 10 000 kronor per aktie, totalt 120 000 kronor.

För att marknadsföra och utveckla norra Sverige som etableringsort för datacenter har energibolagen Vattenfall och Skellefteå kraft förvärvat verksamheten och varumärket The Node Pole. Sedan verksamheten grundades 2012 har ett flertal datacenter etablerat sig i Norrbotten.

Bland övriga ärenden:

  • Avslag till medborgarförslag om förbud mot vilda och stora cirkusdjur på kommunens mark. Det finns inget stöd i lagen för att en kommun kan förbjuda det.
  • Avslag till ett medborgarförslag om ishockeyturneringar utomhus. Det ligger inte i kommunens uppdrag att organisera turneringar.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070–361 55 56