Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Olovliga bosättningar flyttas

Vid gamla kajen kring Cementa i Luleå finns två bosättningar som saknar lov från markägarna Luleå kommun, Trafikverket, Jernhusen och Granec.

På tisdag den 8 november träffar kommunen bosättarna och ger information att de kan inte bo kvar på platsen eftersom det bland annat saknas hantering för avfall.

– Vi kommer att ge information om varför de måste flytta och kommer tillbaka dagen efter och ger samma information samt sätter informationslappar på bilarna att de måste flytta inom fem dagar, säger Joel Domeij, miljöinspektör vid Luleå kommun.

Bosättarna kommer att hänvisas till campingplatser eller andra platser där det är tillåtet att bosätta sig alternativt kan de vända sig till socialförvaltingen och härbärget RIA för att få tillfälligt boende. Platsen kommer sedan att städas upp.

Kontakt
Joel Domeij, miljöinspektör, 0920-45 47 60