Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Anna Lind Wikbladh blir chef i den nya staben.

Anna Lind Wikbladh blir chef i den nya staben.

Ny stabschef vid Luleå kommun

Från och med årsskiftet inrättar kommundirektör Mikael Lekfalk en central stab genom att slå ihop verksamheter från samhällsutvecklingskontoret och tillväxtkontoret. Staben kommer också att ansvara för strategiska kvalitetsfrågor. Ny chef för staben blir Anna Lindh Wikblad som tillträder 1 december 2016.

Genom att samordna samhällsutvecklingsfrågor, tillväxt/näringslivsfrågor och kvalitetsfrågor i en central stab underlättas ledning och styrning av dessa frågor.

–Det går bra för Luleå. Därför måste vi fortsätta och hålla ett högt tempo i dessa frågor vilket underlättas genom att vi samordnar dem i en central stab direkt underställd kommundirektören, säger Mikael Lekfalk.

Anna Lindh Wikblad är född och uppvuxen i Skellefteå. Hon flyttade till Luleå för att läsa till civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och valde sedan att stanna kvar. Hon har jobbat inom Luleå kommun sedan 2001 i olika roller.

Ytterligare frågor besvaras av Mikael Lekfalk, mobil 070 – 650 54 10.