Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsammans för ett tryggare Porsön

Arbetet för att minska skadegörelse och social oro på Porsön och Björkskatan har inletts. Kommunen, polisen, Lulebo, Norrbottens Läns Landsting, Nattvandrarna och Porsökyrkan har på ett möte under onsdagen kommit överens om att alla insatserna inom och utanför kommunen synkroniseras. Allt för att komma tillrätta med tryggheten i bostadsområdena.

Porsön och Björkskatan är i grunden trygga områden och Luleå är en trygg stad. Den generella brottsligheten på Porsön och Björkskatan sjunker i en tydlig trend som pågått de senaste tre åren. Men när det gäller skadegörelse och den upplevda tryggheten är trenden negativ.

Samverkan på lång och kort sikt

Resurser ska sättas till och en grupp som samverkar kring frågan både på kort och längre sikt. En översyn av den fysiska miljön på Porsön kommer att ske gemensamt av de olika fastighetsägarna redan under kommande vecka.

- På kort sikt handlar lösningarna om att ordna städning och belysning så att området blir rent och snyggt. Vi prioritar åtgärder vid skadegörelse och felanmälningar från Porsön och Björkskatan högt. Vi ser även över möjligheterna att kunna nyttja de tomma lokaler som finns i Porsö centrum till aktivitetsplats för olika verksamhetet. I det arbetet är de boende på Porsön en viktig del, säger Peter Kieri, bitr kommundirektör.

En ökad vuxennärvaro både på skoltid och på kvällstid är viktig. Polisen håller bland annat två trygghetslöpningar i kväll torsdag kl 17.30 samt 19.00, med utgång från Porsö centrum, och Nattvandrarna har även, liksom Polisen, en ökad närvaro i området.

Anmälan och kontakt

- Det är viktigt att alla brott anmäls till Polisen. Vid oro kring barn och ungdomar kontakta alltid socialförvaltningen på tel 0920-45 44 24. Vi jobbar gemensamt med kommunen och civilsamhället för att de boende ska känna ökad trygghet och att alla barn och ungdomar på Porsön ska ha förtroende för polisen och samhället, säger kommunpolisen Stefan Ström.

Kommunen kommer tillsammans med polisen att informera fortlöpande om arbetet.

Kontaktpersoner
Peter Kieri, biträdande kommundirektör, telefon 0920-45 49 88 Patrik Hellberg, polisinspektör, telefon 070-648 10 08