Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till ny avgift för hemtjänst

Socialnämnden tar på fredag ställning till ett förslag om att ändra avgiften för hemtjänst i Luleå kommun.

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften från 354 kronor till 500 kronor per månad. I avgiften ingår stöd och hjälp i hemmet i 1-5 timmar per månad.

– Avgiften för hemtjänst har inte reglerats på väldigt länge i Luleå kommun och vi ligger fortfarande lägre än andra kommuner i Luleås storlek, säger Margareta Bladfors Eriksson, ordförande i socialnämnden.

Socialförvaltningen har i dag fem olika nivåer – från nivå 1 på 354 kronor till nivå 5 på
1 772 kronor – vad gäller avgifter inom hemtjänsten. I Luleå finns cirka 250 kommuninvånare på nivå 1.

Flera kommuner i Sverige har färre avgiftsnivåer för hemtjänsten jämfört med Luleå kommun. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över systemet med avgifter inom hemtjänsten.

Socialnämnden sammanträder fredag den 28 oktober klockan 8.30-16.30 vid Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63 i Luleå.

Kontakt
Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande, 070-269 36 39