Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialförvaltningen gör lex Maria-anmälan

Socialförvaltningen i Luleå gör en lex Maria-anmälan om vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO utreder just nu ärendet där en vårdtagare vid ett av kommunens äldreboenden inte fick ett sår omhändertaget enligt de rutiner som finns och som efter en tid åkte in till sjukhuset där denne avled.

– Det är oerhört ledsamt att det hände och vi måste nu se över hur vi rapporterar mellan vår personal när det handlar om våra vårdtagare, säger Katarina Morin, områdeschef.

Främst är det rapportering och dokumentation mellan vårdpersonalen som brustit och följande åtgärder har nu vidtagits:

  • Teamträffar varje vecka där enhetschef och vård- och omsorgspersonal deltar.
  • Systematiskt kvalitetsarbete med vårdprevention.
  • Utbildningsinsatser för att stärka kompetensen när det gäller omvårdnad och förebyggande vård i samband med sår, fall och undernäring.

Kontakt
Katarina Morin, områdeschef, 0920-45 61 10