Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Markanvisning, kvällsbuss, arvoden

Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat markanvisningar till byggprojekt och en kvällsbuss från Luleå till Råneå.

Markanvisning för fortsatt byggande

För att kunna bygga 170 bostadsrätter vid Södra hamn föreslås NCC få markanvisning till en fastighet i kvarteret Fågeln. Där ska ett nytt stadskvarter bildas varför området vid vattnet behöver fyllas ut. En ny allmän kaj ska säkerställa att alla har tillgång till strandpromenad. För närvarande pågår arbete med att ta fram ett gestaltningsprogram samt att reda ut vilka tekniska lösningar som kan användas.

Arbetsutskottet säger ja till Lulebos begäran om tomträtt för en fastighet på Bergnäset där bolaget planerar ett trygghetsboende med 120 lägenheter. Eftersom bostäderna blir hyresrätter kan marken disponeras med tomträtt. Tomträttsavgälden kan reduceras de första fem åren.

Lindbäcks Bygg ansökan om markanvisning för att bygga bostadsrätter vid Sundsgården på Östermalm får avslag. Motiveringen är att området ingår i projektet Östra stranden och resecentrum och att det behöver utvecklas i sin helhet innan exploatering kan ske.

Ett förslag från arkitekt Hans Walloschke om att bygga ett seniorhotell nära hälsocentralen på Bergnäset avslås. Huvudorsaken är att området ligger under försvarets bullermatta.

Kvällsbuss till Råneå

Nästa år ska en sen kvällsbus gå från Luleå till Råneå på helgerna. Kommunstyrelsen föreslås bifalla ett medborgarförslag om att införa en kvällsbus som avgår kl 23 på fredagar och lördagar från Luleå till Råneå via Bensbyn/Örarna/Persön. Trafiken körs som ett försök från januari till december 2017. Det beräknas kosta 120 000 kronor.

Arvoden till styrelseledamöter i bolagen

Kommunfullmäktige föreslås fastställa ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter i kommunens helägda bolag. Luleå kommunföretag har upprättat ett regelverk som anger vilka ersättningar ledamöterna i bolagens styrelser har rätt till.

Bland övriga ärenden:

  • 300 000 kr till Nyföretagarcentrum i utökat verksamhetsstöd.
  • 62 000 kr till folkhälsoprojektet Yoga och meditation för unga på Tunaskolan.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) vice ordförande kommunstyrelsen, 070–497 36 62