Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tryggheten på Porsön och Björkskatan prioriteras

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Porsön och Björkskatan ska förstärkas. Under kommande vecka ska Luleå kommun, Polisen, fastighetsägare och representanter för det civila samhället träffas för att samverka i frågan.

Anmälda brott minskar totalt sett på Porsön och Björkskatan, men skadegörelsen ökar. Polisen och Luleå kommun samverkar för att öka tryggheten och förebygga brott.

Porsön och Björkskatan har i trygghetsmätningen som genomfördes i mars påvisat en ökad otrygghet. Bilden har förstärkts under sommaren och hösten där skolan, socialtjänsten och polisen men framförallt boende vittnar om en ökad brottslighet, främst skadegörelse. 

- Skolk, buskörning och anlagda bränder har ökat otryggheten i området. Polisen planerar för att ha en ökad närvaro på Porsön och Björkskatan, säger Patrik Hellberg, polisinspektör. 

Under nästa vecka träffas Polisen, samhällsutvecklingskontoret, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Nattvandrarna, Porsökyrkan och ägare till fastigheter på Porsön och Björkskatan. Det inledande mötet ska leda till en gemensam lägesbild och ett samlat grepp om insatserna som görs idag. 

- Utöver kommunens ordinarie arbete vill vi också jobba på en strategisk och förebyggande nivå. Det är viktigt att de som bor och vistas på Porsön och Björkskatan ska känna sig trygga. När vi samverkar kring det här blir arbetet mer effektivt, säger Peter Kieri, biträdande kommundirektör. 

Kommunen kommer tillsammans med polisen att informera fortlöpande om arbetet. 

Kontaktpersoner 

  • Peter Kieri, biträdande kommundirektör, telefon 0920-45 49 88
  • Patrik Hellberg, polisinspektör, telefon 070-648 10 08