Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag till nya timtaxor för livsmedel- och miljötillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden ska på tisdag den 18 oktober ta ställning till ett förslag om att ändra timtaxan för livsmedel- och miljötillsynen för företagare i Luleå kommun.

Avgiften föreslås höjas med 83 kronor per timme för livsmedelstillsynen och 103 kronor per timme för miljötillsynen.

Nya timtaxor blir enligt förslaget 1 150 kronor för livsmedelstillsyn och 975 kronor för miljötillsyn.

– Vi måste täcka kostnaderna för tillsynen och reglerar därför avgifterna, säger Göran Öhman, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Med de nya timtaxorna kommer Luleå kommun att hamna i samma nivå som övriga kommuner i Luleås storlek.

Kontakt
Göran Öhman, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 070-564 56 92