Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå skruvar upp tempot i bostadsbyggandet

Löftet till Luleåborna var minst 1500 nya bostäder under perioden 2015-2018. Men det byggs mer än på många år. Nu beräknas slutsumman bli ungefär 2 000 nya bostäder.

Det går bra för Luleå. Baksidan av den starka tillväxten är växtvärk. Luleås befolkning har vuxit i snabbare takt än antalet nya bostäder. Det har byggts för lite under hela 2000-talet, men på senare år har byggtakten ökat och bedömningen är att den ska öka ytterligare.

– Vi lovade minst 1500 nya bostäder i kommunen fram till utgången av 2018. Nu har vi fått igång bostadsproduktionen och allt pekar på att summan kommer att bli högre. Det beror bland annat på att vi har fått hit fler aktörer som vill bygga och utveckla Luleå, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Både Rikshem och Nordhalla/Heimstaden har på senare tid etablerat sig i Luleå. Flera nya aktörer ska bygga Kronandalens första etapp, till exempel Lerstenen och SHH Bostad. Dessutom bygger Lulebo nytt och redan etablerade aktörer som Galären, Lindbäcks Bygg, HSB och Riksbyggen fortsätter att satsa i Luleå.

– Tillväxten i Luleå är oerhört stark. Ett av våra viktigaste uppdrag är att underlätta för dem som vill flytta till Luleå eller som saknar bostad. Med fler nya bostäder blir det också en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket gör att billiga lägenheter i äldre bestånd kommer ut på marknaden, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Vi har på senare år satsat mycket på hyresrätter för äldre, så kallade trygghetsboenden. Även det frigör villor till barnfamiljer och lägenheter till ungdomar.

I dagsläget görs följande bedömning för antalet färdigställda bostäder:

2015: 272 nya bostäder
2016: 389 nya bostäder (prel.)
2017: 608 nya bostäder (prel.)
2018: 791 nya bostäder (prel.)

Det ger en totalsumma på 2 060 nya bostäder. Av det som byggs 2016-2018 är den preliminära fördelningen 41 procent hyresrätter, 16 procent trygghetsboenden (hyresrätter för äldre), 22 procent bostadsrätter, 16 procent villor och 5 procent radhus.

Kontaktpersoner
Niklas Nordström, 070-497 36 62
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56

Diagram: Antal bostäder som har byggts och kommer att byggas i Luleå under perioden 2006-2018.öppnas i nytt fönster