Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ice Music, elitsponsring, bredband

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden. Bland annat diskuterades det fortsatta stödet till Ice Music, elitsponsringen och anslutningsavgiften för bredband på landsbygden.

Begränsat stöd till Ice Music

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att finansiera Ice Music med 733 000 kronor under vintersäsongen 2016-2017. Det ersätter ett tidigare beslut på 2,2 miljoner kronor till Ice Music under 2017-2019 som inte betalas ut.

Ice Music gör ett uppehåll under kommande vintersäsong för att genomlysa verksamheten och för att söka långsiktiga sponsorer, bland annat vid en Ice Music festival i samband med Norrbottens Media Week i februari 2017. Arbetsutskottet bedömde att Ice Music har haft en stor betydelse för att marknadsföra Luleå med sitt unika arrangemang under de senaste tre åren, men att Luleå kommun inte kan finansiera verksamheten längre.

Luleå kommun har finansierat projektet med 2,4 miljoner kronor under perioden 2014-2016.

Sponsoravtal med elitlagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå totalt 1,2 miljoner kronor till de fyra elitlagen i ishockey och basket för kommande säsong. Varje lag (BC Luleå, Luleå Basket, Luleå Hockey och Luleå Hockey/MSSK) får 300 000 kronor. De upprättar ett sponsringsavtal med tillväxtkontoret, där kommunen erbjuds exponeringsytor i utbyte mot sponsringen. Sedan ett år tillbaka har Luleå kommun sponsrat dam- och herrlag med samma belopp.

Härbärge för hemlösa

Verksamheten för hemlösa ska bedrivas årligen under perioden november – april inom socialnämndens ansvarsområde. Kommunfullmäktige föreslås fullfölja beslutet från oktober 2015 om att inrätta en verksamhet till alla hemlösa med tillägget att kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan eller ideella föreningar som vill driva natthärbärge. Verksamheten ska utvärderas i maj 2017.

Anslutningsavgift för bredband

Ett medborgarförslag om att bibehålla anslutningsavgiften på 10 000 kronor för bredband på landsbygden ska avslås. Boende i byarna Selet, Västmark, Hollsvattnet och Niemisel föreslog att medborgare i byarna ska få samma kommunala stöd för anslutning till bredband trots regeländring. Kommunfullmäktige upphävde i december 2015 anslutningsavgiften på 10 000 kronor eftersom regelverket för att få statsbidrag förutsätter 30 procent privat medfinansiering.

Anslutningsavgiften för bredband ligger för närvarande mellan 20 000 – 30 000 kronor per fastighet. Enligt kommunens bredbandsstrategi är byarna Hollsvattnet, Västmark, Selet, Bredträskheden, Eriksberg och Niemisel närmast aktuella att anslutas till bredband.

Bland övriga ärenden:

  • Priser vid försäljning av mark i Kronandalen sänks till 1750 kr/kvm för bostadsändamål (1800 kr/kvm för närvarande) och till 2100 kr/kvm för handelsändamål.
  • Galären AB får markanvisning för byggandet av trygghetsboende på Bergviken. Detaljplanen ska ändras för att omfatta även vinterträdgård, parkeringsdäck samt om möjligt restaurang.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande, 070–641 55 56