Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturskolan i Luleå tar sikte på framtiden

Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Luleå Kulturskola har fått flera priser och framhålls ofta som ett nationellt föredöme. Kulturskolan är sedan länge avgiftsfri och det har haft stor betydelse för möjligheten att kunna erbjuda en verksamhet präglad av hög
tillgänglighet, närhet, flexibilitet och lyhördhet.

– Vi skall fortsätta att utveckla Kulturskolans verksamhet, säger Carina Sammeli,
ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kulturskolans verksamhet har rönt nationellt intresse och Kulturskolerådet valde att förlägga 2016 års Rikskonferens i Luleå. Deltagandet blev rekordstort och Luleå fick
också högsta betyget hittills som värdstad. – Jag hoppas många är medvetna om och stolta över den kulturskola ni har, sa kulturminister Alice Bah Kuhnke i samband med att hon invigde konferensen.

8 000 elever i Luleå kommun får varje år genom Kulturskolan möjlighet till kreativt
tänkande och skapande, att pröva på eller att träna sig på det de brinner för
inom bild, dans, drama, media och musik. Kompetensutveckling för skolpersonal
och utvecklingsprojekt för att utveckla lärandet är också uppdrag inom Kulturskolans verksamhet.

Fler och fler Kulturskolor blir avgiftsfria och regeringen satsar i år 100 miljoner
kronor för att sänka avgifter och öka kvalitén på landets musik- och kulturskolor. Kommunfullmäktige har sedan 2007 beslutat om ett långsiktigt säkerställande av volym och verksamhet vid Luleå Kulturskola där också Kulturskolans uppdrag är formulerat.

Den senaste planperioden 2014-2016 går mot sitt slut och skall nu förlängas. I arbetet med ny formulering av uppdraget kommer dialogmöten att hållas.

– Vi kommer att träffa elever, pedagoger, olika förvaltningar i kommunen, landstinget, kulturarbetare, föreningar och allmänheten, förklarar Carina Sammeli. Under hösten kommer vi också att kunna ta del av Kulturskoleutredningens betänkande kring hur vi bygger en hållbar kulturskola för framtiden. Den presenteras den 31 oktober.

Carina Sammeli, ordförande barn- och utbildningsnämnden, leder processen tillsammans med Louice Stridsman verksamhetschef F-6 och Maria Bergenudd chef för Kultur- och Miljöskolan.

Dialogerna kommer att pågå till november och resultatet blir en ny avsiktsförklaring för Luleå kommuns kulturskola, som ska fastställas av kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner:
Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun,
070-619 33 38

Maria Bergenudd, chef för Kultur- och Miljöskolan,
0920-45 31 95, 072- 547 59 38