Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinter är kommunens nya kommunikationsbyrå

Överprövningen av kommunens upphandling av kommunikationstjänster är nu avgjord

Förvaltningsrätten avslog Yours kommunikationsbyrås överprövning och Luleå kommun har tecknat ramavtal med Vinter AB.

Ramavtalet gäller kommunikationstjänster med syfte att utveckla och säkerställa kommunens varumärken och varumärket Luleå, vilket kräver varierande och komplexa behov av tjänster inom kommunikation.

Ramavtalet är värt ca 5 mkr per år och gäller till 2018-10-05 med möjlighet till 2 års förlängning.

Kontaktperson: Emma Breheim, inköpschef