Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt härbärge klart för hemlösa och utsatta EU-medborgare 

RIA-centers natthärbärge öppnas från november 2016 till den sista april 2017 för den som tillfälligt behöver tak över huvudet. 

RIA har tio platser och dubbel bemanning nattetid. Den som inte får plats på härbärget får ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten.

– Äntligen har vi fått till en lösning och det känns mycket bra att vi säkrar vinterhalvåret så att ingen far illa på grund av kylan, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid Individ och familjeomsorg.

Ett formellt beslut är taget i RIA:s styrelse och inom kort tas beslut i socialnämnden avseende finansiering för sex månader år 2017.

Kontakt

Annika Klefsjö, verksamhetschef Individ och familjeomsorg, 0920-45 55 79