Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försäljning, e-petition, markanvisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 11 ärenden. Bland annat markanvisningar, fastighetshetsförsäljning och att medborgarförslag ersätts med e-petitioner.

Avsiktsförklaring med Hemsö

Kommunfullmäktige ska godkänna avsiktsförklaringen med Hemsö om köpet av sju samhällsfastigheter samt att Hemsö får markanvisning för byggande av vård- och omsorgsboende på Kronan. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget. Det handlar närmare om förvärvet av fyra vård- och omsorgsboenden, en hälsocentral samt Kronandalens skola och sporthall. Nästa instanser för beslut är kommunstyrelsen den 12 september och kommunfullmäktige den 26 september samt Hemsös styrelse. Läs mer om affären.länk till annan webbplats

E-petitioner istället för medborgarförslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att medborgarförslag ersätts med e-petitioner framöver. En e-petition eller e-förslag är en idé eller ett förslag som medborgare kan lämna in för att påverka lokalsamhället inom kommunens verksamheter. E-förslag publiceras på kommunens webbplats där man kan gilla, diskutera och följa ärendets gång. Syftet är att väcka opinion under en begränsad tid. Kostnader för införandet uppgår till 135 000 kronor.

Medborgarförslag har funnits inom Luleå kommun sedan 2003.

Bostäder på Ejdergränd

På kommunens fastighet Ejdergränd 18 i Hertsön ska bostäder byggas. Kommunstyrelsen föreslås besluta att markanvisning för fastigheten förbereds. Innan försäljningen får olika aktörer möjlighet att utveckla tomten och presentera idéer för bebyggelse. I dagsläget hyr förskolan Ur och skur lokalen på Ejdergränd dock utan besittningskydd.

Bland övriga beslut:

  • 360 000 kr till projekt Connect North Businesses
  • 100 000 kr till Checkpoint Young Piteå-Luleå
  • 35 000 kr till projekt Regionalt industrinätverk
  • Avslag om 2 milj kr till projektet Kirurgisk kvalitet

 Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen, 070-641 55 56